Pressupost
Data límit
850.000 euros (La Comissió espera finançar un sol projecte, i finançar fins un 75% del cost elegible).
Fins el 10 de setembre de 2020.
Nom de la convocatòria Artificial Intelligence and Big Data in the Digital Transformation of Public Administration in Europe: The EU Platform for regions. CNECT/2020/3855382.
Programa de finançament Mecanisme connectar europa – MCE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té l’objectiu de donar suport a l’establiment d’una plataforma europea que faciliti l’actualització i ús de la intel·ligència artificial (IA) i el big data per part d’administracions regionals i locals.

Les accions s’han de centrar en:

  • Implementar i promoure una plataforma multilingüe que connecti governs regionals, agències de TIC i altres actors.
  • Elaboració dels continguts de la plataforma.
  • Difondre l’ús de la plataforma entre administracions regionals i locals.
  • Conduir els debats sobre sobre intercanvi de dades, interoperabilitat i estàndards a l’Administració Pública.
  • Organització de seminaris o webinars.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis on hi poden formar part autoritats públiques (estatals, regionals i locals).
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Comissió Europea. DG CONNECT.

Pàgina de contacte.

E-mail de contacte:  cnect-h4-pppa-calls@ec.europa.eu

Comparteix