GPSD-01-2014 – Acció conjunta per a consolidar i millorar la seguretat dels productes a través d’una seguretat efectiva al llarg de la Unió

  •  GPSD-01-2014 – Acció conjunta per a consolidar i millorar la seguretat dels productes a través d’una seguretat efectiva al llarg de la Unió
  • [Pressupost disponible 2.000.000 euros]
  • [Tancada el 07/10/2014, 17:00h horari Brussel·les
  • Aquesta convocatòria pretén incentivar accions conjuntes per a millorar la seguretat dels productes no alimentaris que arriben a la Unió Europea a través de; controls de qualitat, operacions de vigilància del mercat, promovent intercanvis d’experiències i sessions de treball i conferències.
Comparteix