Pressupost
Data límit
9.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 2 i 3 milions d’euros per projecte).

Fins el 7 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe. HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu investigar els factors que porten al fracàs escolar. Les propostes han d’adoptar un enfoc d’educació al llarg de la vida i de competències de l’aprenentatge, així com la recerca experimental sobre eines, mètodes i l’organització educativa. Això hauria de comportar la formulació de noves polítiques per evitar el fracàs escolar.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Cultura, creativitat i societat inclusiva”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix