Pressupost
Data límit

14.743.584,34 euros (subvenció segons mòduls).

Fins el 15 de setembre de 2022.

Nom de la convocatòria

Convocatòria de 2022 dels programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el CNQP. BDNS639685.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Subvencions per a la formació no formal de aualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals.

Són subvencionables les actuacions que compleixin els següents requisits:

  • Programes de formació no formal de qualificació i requalificació de població activa que contribueixin a assolir els resultats del Component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
  • Els programes han de contribuir a la sostenibilitat mediambiental i del clima.
  • Hauran de ser programes d’empreses per a la formació de les seves persones treballadores, programes d’agrupacions d’empreses, consorcis, organisme i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran sol·licitar els ajuts empreses, agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials. Es podran executar els programes de formació a través d’empreses especialitzades en formació, centres autoritzats per impartir formació professional o altres centres.

Més informació

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte

Departament d’Empresa i Treball.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix