• Ordre HAP/1610/2016 – Segona convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat [pressupost 281.838.000 euros] [Tancat el 15/12/2016] Convocatòria de subvencions destinada al finançament d’actuacions de desenvolupament urbà sostenible de barris o unitats funcionals urbanes a partir de 20.000 habitants. Aquestes estratègies han d’afrontar els reptes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials que afavoreixin el desenvolupament integral.
 • Ordre GAH/45/2016 –  Selecció d’operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 [pressupost 45.000.000 euros] [Tancada el 15/06/2016] Convocatòria destinada a  seleccionar les operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya per al finançament d’actuacions dels següents Objectius Específics (OE):
  • OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.
  • OE 4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics.
  • OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.
  • OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d’interès turístic.
 • 1a convocatòria UIA – Accions Urbanes Innovadores [Pressupost 372.000.000 Euros] [Tancat El 31/03/2016] La Convocatòria Té Com A Objectiu El Finançament Per Trobar I Provar Noves Solucions A Problemes De Desenvolupament Urbà Sostenible Que Resultin Rellevants Per Al Conjunt De La Unió Europea, Enfocades A Quatre Àmbits: 1 Pobresa Urbana, 2 Integració De Migrants I Refugiats, 3 Transició Energètica, I 4 Ocupació I Competències En L’economia Local.
 • Ordre HAP/2427/2015 – Subvenció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat [Pressupost 730.917.000 Euros] [Tancada El 13/01/2015] Convocatòria De Subvencions Destinada Al Finançament D’actuacions De Desenvolupament Urbà Sostenible De Barris O Unitats Funcionals Urbanes A Partir De 20.000 Habitants. Aquestes Estratègies Han D’afrontar Els Reptes Econòmics, Ambientals, Climàtics, Demogràfics I Socials Que Afavoreixin El Desenvolupament Integral. 
Comparteix