IA-EUI – Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea

Breu descripció

Les Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea té com a missió impulsar el desplegament de innovacions urbanes en ciutats per tal de convertir idees innovadores en projectes pilot.

El programa es dirigeix a autoritats urbanes, i agrupacions d’autoritats urbanes, de més de 50.000 habitants i, a diferència d’altres programes, no requereix que altres ciutats europees formin part del projecte. La Iniciativa té un pressupost procedent de fons FEDER a través de l’article 10 del reglament.

Pel període 2021-2027 el programa UIA es desenvoluparà a través del Component A de la Iniciativa Urbana Europea (EUI, en anglès), una nova iniciativa dirigida per la Comissió Europea i que aglutinarà tot el coneixement urbà europeu.

Pressupost total

450 milions d’euros

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres

Llistat de convocatòries