Promoció de productes agrícoles – PPA

Breu descripció

Programa de finançament de la UE per ajudar a la promoció de productes agrícoles, tant a la Unió Europea com a tercers països.
Està implementat per CHAFEA (Agència Executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació).

Pressupost total

182,9 milions d’euros per al 2021.

Autoritat de gestió