Programa de Justícia

Breu descripció

Aquest Programa té per objecte contribuir al desenvolupament d’un Espai Europeu de Justícia basat en l’Estat de Dret i en la confiança i el reconeixement mutu, en particular facilitant l’accés a la justícia, promovent la cooperació judicial en matèria civil i penal, i l’eficàcia dels sistemes nacionals de justícia.
El Programa estableix quatre objectius específics:

  • Facilitar i donar suport a la cooperació judicial en matèria civil i penal i promoure l’Estat de Dret, la independència i imparcialitat del poder judicial,
  • Donar suport i promoure la formació judicial, per tal de fomentar una cultura comuna jurídica, judicial i de l’Estat de Dret,
  • Facilitar l’accés efectiu i no discriminatori a la justícia per a tots, en particular a través de mitjans electrònics, i donar suport als drets de les víctimes de la delinqüència, així com els drets processals de les persones sospitoses i acusades.

Les activitats finançades en el marc del Programa es dirigeixen a membres del poder judicial i altres professionals del Dret, així com a organitzacions de la societat civil. L’execució del Programa prestarà especial atenció a promoure la igualtat de gènere, els drets de l’infant, la protecció de les víctimes i l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de drets i no discriminació.

Pressupost total

305 milions d’euros.

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres