NEXT GENERATION EU – Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

Breu descripció

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) serà l’eix central del Pla de recuperació europeu Next Generation EU (NGEU) i que és l’instrument de recuperació temporal que permetrà a la Comissió Europea captar fons per contribuir a reparar els danys econòmics i socials provocats per la pandèmia del coronavirus i alhora, alinear els estats membre a les prioritats de la Unió pel que fa a la recuperació sostenible i inclusiva, que promogui les transicions ecològiques i digitals, per una Unió més forta i resilient.

L’objectiu general del MRR és promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió millorant la resiliència i la preparació davant les crisi d’acord amb els 6 àmbits d’actuació establerts a nivell europeu i que són: la transició ecològica (37% dels fons), la transformació digital (20% dels fons), el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, la cohesió social i territorial, la salut i resiliència econòmica, social i institucional, i les polítiques de propera generació (infància, joventut, educació i desenvolupament de capacitats).

L’objectiu específic del MRR és proporcionar als estats membres el suport financer necessari per a que assoleixin les fites i els objectius de les reformes i inversions establertes en els corresponents plans nacionals de recuperació i resiliència.

Els reglament del MRR estableix que els estats membres elaboraran Plans de recuperació i resiliència per assolir els objectius establerts a nivell de la UE.
El pla espanyol preveu 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 accions d’actuació. Aquestes accions seran desplegades en forma de projectes pels diversos ministeris de l’estat espanyol i, seran escollits mitjançant convocatòries a projectes. Actualment encara aquests procediments estan en fase de concreció i només s’han publicat diverses Manifestacions d’interès a projectes.

Pressupost total

TOTAL: 672.500 MEUR – 2021-2023

  • 312.500 MEUR (preus 2018) en forma de subvencions
  • 360.000 MEUR (preus 2018) en forma de préstecs

Total per a Espanya: 141.128 MEUR:

  1. Subvencions per a Espanya: 69.528 MEUR
    (primer tram 70% – 46.603 MEUR, compromès abans del 31.12.2022, segon tram 30% – 22.925 MEUR, compromès abans del 31.12.2023)
  2. Préstecs per a Espanya: 71.600 MEUR,
    (que podrà sol·licitar fins el 31.08.2023)

Els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol (PGE) per 2021 preveuen transferir als governs locals el 5,6% dels fons de rebuts de la UE, el que representa aproximadament 1.483 MEUR.

Autoritat de gestió

Règim de gestió directa per part de la CE i implementació per part dels estats i les CCAA.