Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari de la Unió (UCPM)

Breu descripció

El mecanisme de protecció civil de la Unió pretén donar suport i complementar l’acció dels estats membres a nivell estatal, regional i local en la prevenció del risc i en la preparació i resposta a desastres tant naturals com provocats per l’home.

L’objectiu del Mecanisme és enfortir la cooperació entre la Unió i els estats membres i facilitar la coordinació en l’àmbit de la protecció civil per millorar l’efectivitat dels sistemes per la prevenció, preparació i resposta als desastres, incloent les conseqüències d’actes terroristes, tecnològics, radiològics, desastres naturals, pol·lució marina o emergències de salut greus. A part del medi ambient, també busca protegir el patrimoni, principalment cultural.

Pressupost total

1.263 MEUR.

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres