Mecanisme connectar europa – MCE

Breu descripció

El Mecanisme connectar Europa (MCE) és un instrument de finançament per promoure el creixement, l’ocupació i competitivitat mitjançant la inversió en infraestructures a nivell europeu. Dóna suport al desenvolupament de xarxes transeuropees d’alt rendiment, sostenibles i interconnectades en els àmbits del transport, l’energia i els serveis digitals.
El MCE beneficia a les persones de tots els estats membres, facilitant la mobilitat sostenible, la seguretat energètica i la interacció transfronterera entre administracions, empreses i ciutadania, amb especial èmfasi en l’eliminació dels errors de mercat i el foment de l’atracció de més inversions dels sectors públic i privat.
El MCE té tres àmbits diferents d’actuació:

  • Transport
  • Energia
  • Telecomunicacions

Pressupost total

28.396 milions d’euros.

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres