InvestEU: Programa de suport a la inversió i la creació d’ocupació

Breu descripció

InvestEU és el programa d’inversions insígnia proposat per la UE per reimpulsar l’economia europea. Està ben situat per proporcionar finançament a llarg termini i donar suport a les polítiques de la Unió en la recuperació d’una profunda crisi econòmica i social.
El programa InvestEU es basa en l’èxit del pla d’inversions per a Europa i del Fons europeu per a inversions estratègiques (FEIS).
El Programa InvestEU proporcionarà a la UE finançament crucial a llarg termini, que aplegarà inversions privades per donar suport a una recuperació sostenible i contribuirà a construir una economia europea més ecològica, més digital i més resistent.
Per garantir un desplegament ràpid i una difusió local, InvestEU s’implementarà en col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversions i el Fons Europeu d’Inversions i diversos altres socis d’execució, incloses les institucions financeres internacionals i els bancs i institucions de promoció nacionals.

Aquest programa compta amb quatre branques diferents:

  • Infraestructures sostenible
  • Recerca, innovació i digitalització
  • Pimes
  • Inversió social i competències

El nou programa reuneix 14 instruments financers diferents de l’anterior marc financer.

 

Pressupost total

Garantia pressupostària de 26.200 milions d’euros per mobilitzar 372.000 milions d’euros d’inversió, tant pública com privada.

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres

Llistat de convocatòries