INTERREG SUDOE – Cooperació territorial europea

Breu descripció

El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) dóna suport al desenvolupament regional a través del cofinançament de Projectes Transnacionals Per Mitjà del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). El principal objectiu perseguit és desenvolupar una estratègia que doni valor a les fortaleses i corregeixi les debilitats és a dir consolidar el Sud-oest europeu com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ordenació espacial, que contribueixi a assegurar una integració harmoniosa i equilibrada de les seves regions, dins dels objectius de cohesió econòmica i social de la UE.

El setembre de 2020 la Comisió Europea va confirmar als Estats Membres del Programa Interreg Sudoest europeu (SUDOE) la continuïtat del programa de cooperació pel període de programació 2021-2027. La preparació del programa haurà d’estar acabada a finals d’octubre del 2021 i s’espera que sigui aprovada per la Comissió Europea.

Pressupost total

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres