INTERREG EUROPE

Breu descripció

L’objectiu general del programa és incrementar l’efectivitat de les polítiques i instruments regionals. El projecte fomenta tot un seguit d’intercanvis d’experiències entre els socis responsables del desenvolupament de polítiques locals i regionals.

El programa proporciona fons per a la cooperació interregional a Europa. Es porta a terme sota l’objectiu de cooperació territorial europea de la Comunitat Europea i es finança a través del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER).

El programa es troba en fase de definició. S’espera que el programa sigui adoptat definitivament per la Comissió Europea durant el segon semestre del 2021. Les primeres convocatòries es publicaran a principis de 2022.

Pressupost total

Autoritat de gestió