Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional (NDICI)

Breu descripció

El NDICI és el principal instrument per finançar la cooperació per al desenvolupament i l’acció exterior de la UE durant el període 2021-2027, absorbint una desena dels anteriors programes de finançament en aquests àmbits, entre els quals el Fons Europeu pel Desenvolupament, l’Instrument europeu de veïnatge, l’Instrument per a la cooperació al desenvolupament, l’Instrument d’Associació per a la Cooperació amb Països Tercers i l’Instrument Europeu per a la democràcia i els drets humans.

El NDICI s’articula principalment al voltant de programes geogràfics, programes temàtics i actuacions de resposta ràpida.

Pressupost total

79.500 MEUR.

Autoritat de gestió

Pàgina web