FSE+ – Fons Social Europeu +

Breu descripció

El Fons Social Europeu Plus (FSE+) és el principal instrument de la UE per invertir en persones amb l’objectiu de construir una Europa més social i inclusiva.

El FSE+ té com a objectiu donar suport als estats membres per fer front a la crisi causada per la pandèmia del coronavirus, assolir alts nivells d’ocupació, protecció social justa, i una força de treball qualificada i resistent preparada per a la transició cap a una economia verda i digital.

El FSE+ finança la implementació dels principis del Pilar Europeu de Drets Socials mitjançant accions en l’àmbit de l’ocupació, l’educació i les competències i la inclusió social.

El FSE+ té per objectius principals:

  • Invertir en joves, especialment afectats per la crisi socioeconòmica després del brot de coronavirus.
  • Donar suport als més vulnerables que pateixin pèrdues d’ocupació i reducció d’ingressos.
  • Proporcionar aliments i assistència material bàsica als més desfavorits.
  • Paliar la pobresa infantil a Europa.
  • Donar suport directament a la innovació social, l’emprenedoria social i la mobilitat laboral transfronterera.

Cal recordar que el FSE + és una fusió de l’anterior Fons Social Europeu (FSE), la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (YEI), el Fons d’Ajut Europeu als Desvalorats (FEAD) i el Programa d’Ocupació i Innovació Social (EaSI).

Pressupost total

87.995 milions d’euros (en preus de 2018).

Enllaços al reglament / altres