Fons per l’Asil, les Migracions i la Integració (AMIF)

Breu descripció

Finança accions en el camp de l’asil, la migració legal i la integració, el retorn i la lluita contra la migració irregular. Els objectius del programa AMIF són:

  • enfortir i desenvolupar tots els aspectes del sistema europeu comú d’asil, inclosa la dimensió internacional.
  • enfortir i desenvolupar la migració legal als estats membres, i la integració i inclusió social efectiva dels nacionals de tercers països.
  • combatre la migració irregular, millorar el retorn i la readmissió efectiva, segura i digna; així com una reintegració inicial efectiva en tercers països.
  • millorar la solidaritat i el repartiment de responsabilitats entre els Estats Membres.
 

Els Estats Membres implementaran el 63,5% dels fons mitjançant programes nacionals pluriennals, i la Comissió implementarà les accions de valor afegit europeu, directament o bé a través d’organitzacions internacionals. Els fons AMIF gestionats per la Comissió es dissenyaran amb la nova eina “Fons temàtic” en coordinació amb altres fons i programes de la UE i com a part de l’estratègia global per a la implementació del pressupost d’afers interiors.

 

Pressupost total

9,9 mil milions d’euros.