Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER

Breu descripció

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) finança la contribució de la PAC als objectius de desenvolupament rural de la UE:

  • Millora de la competitivitat de l’agricultura,
  • Foment de la gestió sostenible dels recursos naturals i de l’acció climàtica,
  • Impuls d’un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals.

 

Aquests objectius es realitzen a través de Programes de Desenvolupament Rural (PDR) nacionals i regionals, cofinançats pel FEADER i dels pressupostos nacionals dels països de la UE.

Durant els dos primers anys del MFP 21-27, es continuarà aplicant la normativa vigent sobre la PAC 2014-2020, tal com s’estableix en el reglament de transició adoptat el 23 de desembre de 2020. Aquest reglament està en vigor per garantir una transició fluida cap al futur marc dels plans estratègics de la PAC.

Els plans estratègics de la PAC s’han d’implementar a partir de l’1 de gener de 2023.

Els plans estratègics permetran un major grau de flexibilitat entre els dos fons i inclouran les ambicions del Tracte Verd Europeu, en particular l’estratègia “farm to fork”. En general, el 40% de la despesa total de la PAC es dedicarà a l’acció climàtica.

Pressupost total

95.500 milions d’euros.

Enllaços al reglament / altres

Durant els dos primers anys del MFP 21-27, es continuarà aplicant la normativa vigent sobre la PAC 2014-2020, tal com s’estableix en el reglament de transició adoptat el 23 de desembre de 2020.