Europa Digital

Breu descripció

El programa Europa Digital impulsa les inversions en supercomputació, intel·ligència artificial, ciberseguretat, habilitats digitals avançades, així com l’aplicació de les tecnologies digitals a tota l’economia i la societat, inclosos els centres d’innovació digital. El seu objectiu és millorar la competitivitat d’Europa en l’economia digital mundial, assolir la sobirania tecnològica i garantir serveis públics d’alta qualitat que beneficiaran els ciutadans i les empreses.

L’Europa digital complementarà altres programes de la UE, com el programa Horizon Europe per a la investigació i la innovació, així com el mecanisme Connecting Europe per a la infraestructura digital.

Pressupost total

6.761 milions d’euros.

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres