Europa Creativa

Breu descripció

Europa Creativa és el programa insígnia de suport als sectors cultural i creatiu, i l’únic de la Unió Europea dissenyat de forma específica per a això. El nou programa segueix treballant per a la promoció de la diversitat cultural i lingüística europea. Ajuda a artistes, creadors, professionals de la cultura i organitzacions a cooperar i co-crear més enllà de les fronteres, per recolzar-ne la capacitació, arribar a noves audiències i abordar els reptes socials del moment.

El 33% del pressupost total del programa va destinat al subprograma Cultura, que manté les quatre línies principals de finançament per al període 2021-2027:
1. Projectes de Cooperació Europea,
2. Ajudes a Projectes de Traducció Literària,
3. Xarxes i
4. Plataformes.

També es manté el subprograma MEDIA, per donar suport a projectes amb una dimensió europea i internacional, a més de fomentar la creació de nous talents i dedicar un especial èmfasi a l’ús de les noves tecnologies amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de el sector. Per primera vegada, el sector del periodisme i els mitjans d’informació compten amb diferents accions de suport en el marc de el capítol intersectorial del programa, relacionades amb l’alfabetització mediàtica, el pluralisme i la llibertat de premsa.

Per a les noves convocatòries d’Europa Creativa caldrà tenir molt present noves prioritats transversals com la sostenibilitat i la diversitat.

Pressupost total

2.400 milions d’euros.

Autoritat de gestió

La decisió 2021/173 de 12 de febrer de 2021 ha establert sis agències executives que ajudaran a la implementació dels programes de la Unió Europea en el MFP 2021-2027, entre les quals l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA).

Nova pàgina web de l’Agència, amb informació a partir de febrer de 2021: https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en

Enllaços al reglament / altres