ESPON – Xarxa Europea d’Observació per al Desenvolupament i la Cohesió del Territori

Breu descripció

El programa ESPON té com objectiu promoure una dimensió  territorial europea en desenvolupament i cooperació a través de la generació d’evidències., transferència de coneixement i aprenentatge de polítiques per part de les autoritats i altres actors polítics de tots els nivells.

Pressupost total

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres

Llistat de convocatòries