Erasmus+

Breu descripció

El programa Erasmus+ 2021 – 2027 proporciona subvencions per a un ampli ventall d’actuacions en els sectors de l’educació i la formació (incloent-hi l’educació superior o general, formació professional, educació d’adults, aprenentatge no formal i informal), la joventut i l’esport; i preveu triplicar el nombre de participants en relació al període anterior.
Les prioritats del programa es focalitzen en:
• Inclusió i diversitat: lluita contra la discriminació i igualtat d’oportunitats i accés a participants i organitzacions poc representades (incloent-hi organitzacions petites i de base, així com els participants amb menys oportunitats, les persones amb diversitat funcional, o els habitants de zones remotes). El programa treballarà per reduir el fracàs escolar, i l’atur especialment entre la gent jove. Alhora, la inclusió del programa també es veu reforçada per les disposicions previstes entorn a l’aprenentatge virtual i altres mesures com el suport lingüístic, les visites preparatòries, la formació i cooperació virtuals per a persones que no poden participar en la mobilitat d’aprenentatge en el camp de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, etc.
• Transformació digital: estimular la innovació i reduir les diferències de coneixements, habilitats i competències d’Europa; aprofitar les tecnologies digitals i de la pedagogia innovadora i oberta en l’educació, la formació, la joventut i l’esport.
• Sostenibilitat mediambiental i els objectius climàtics: sensibilització sobre els reptes ambientals i el canvi climàtic; desenvolupament de competències en diversos sectors rellevants per a la sostenibilitat ambiental; desenvolupament de capacitats, metodologies i estratègies sectorials verdes, així com de currículums orientats al futur que responguin a les necessitats de les persones.
• Participació en la vida democràtica: sensibilització sobre les qüestions europees (ensenyament, aprenentatge, investigació i debats sobre qüestions d’integració europea, i les oportunitats i els reptes de futur de la Unió); foment d’una ciutadania i un jovent actius en la democràcia europea; ètica en l’aprenentatge permanent; desenvolupament de competències socials i interculturals, pensament crític i alfabetització entorn als mitjans de comunicació.
El programa Erasmus+ 2021 – 2027 s’estructura de la següent manera:
Acció Clau 1: Mobilitat d’aprenents i de personal.
Acció Clau 2: Partenariats per a la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques.
Acció Clau 3: Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació.
Així doncs, el programa segueix treballant per assolir la cooperació, la qualitat, la inclusió, la creativitat i la innovació a nivell d’organitzacions i de polítiques en l’àmbit de l’educació i la formació, la joventut i l’esport. Al mateix temps, inclou noves oportunitats de cooperació per fomentar la innovació en el disseny de plans d’estudis, en l’aprenentatge i les pràctiques formatives.
L’Erasmus+ també dona suport a l’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació al 2025, al procés de Copenhaguen sobre la Formació Professional , les agendes europees per a la joventut i per a la formació en adults, i el pla de treball de la UE per l’esport; així com a l’Acadèmia de Professors Erasmus, als centres d’excel·lència professional, a les accions Jean Monnet, i a la iniciativa DiscoverEU.

Pressupost total

26.000 milions d’euros.