Cos Europeu de Solidaritat

Breu descripció

El Cos europeu de solidaritat promou que joves d’entre 18 i 30 anys participin com a voluntaris o treballadors per una societat inclusiva, donant suport a persones vulnerables i responent als reptes socials, en projectes de diversa índole: des de la prevenció de desastres naturals, o la reconstrucció posterior, assistència en centres d’acollida o en diferents temàtiques socials a les comunitats. També permet als joves d’entre 18 i 35 anys participar en actuacions d’ajut humanitari.

Pel període 2021-2027, el Voluntariat per a la cooperació (EU Aid Volunteers) passa a integrar-se a aquest programa com també altres accions en l’àmbit de la solidaritat que existien prèviament en diversos programes de finançament com el LIFE o Erasmus +. A més, el programa permet per primera vegada que els joves duguin a terme activitats de voluntariat en l’àmbit de l’ajut humanitari més enllà de les fronteres europees. Es preveu donar oportunitats a 270.000 joves per a que puguin contribuir a fer front a reptes socials i humanitaris.

Pressupost total

1.009 MEUR

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres

Bases reguladores per les subvencions del Cos Europeu de Solidaritat