Consumidors – Programa sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, i les estadístiques europees

Breu descripció

L’antic programa de consumidors tenia l’objectiu de garantir un alt nivell de protecció del consumidor mitjançant l’apoderament dels consumidors europeus. Els consumidors són ubicats al centre del mercat interior, en el marc de l’estratègia comunitària per a un creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu.

Per al període 2021-2027, es proposa un nou programa sobre mercat únic que, entre d’altres objectius, pretén reforçar la governança del mercat interior perquè aporti als consumidors més informació, més varietat i més protecció. El programa proposat agrupa activitats finançades en el marc de cinc programes que el van precedir en els àmbits de la competitivitat de les empreses, la protecció dels consumidors, els clients i usuaris finals de serveis financers, l’elaboració de polítiques sobre serveis financers i la cadena alimentària, o finançades anteriorment a través de diverses línies pressupostàries de la Comissió, totes elles relacionades amb el mercat interior i la competitivitat de les pimes.

El programa SMP manté els objectius en què es basava el predecessor programa de consumidors i els altres programes que ha agrupat, entre els quals hi ha:

  • Incrementar la normalització.
  • Promoure els interessos dels consumidors, especialment a través de la garantia de compliment de la legislació en matèria de protecció i seguretat dels consumidors que fomenti la innovació i la sostenibilitat, però també per oferir més varietat i millors preus i estàndards elevats, tant per als consumidors com per als treballadors.

Pressupost total

198,5 milions d’euros

Autoritat de gestió

Enllaços al reglament / altres