Convocatòries de projectes pilot i altres línies pressupostàries

Breu descripció

Convocatòries que actualment gestiona de forma directa la Comissió Europa i el Parlament Europeu, per exemple, els projectes pilot o les accions preparatòries, així com altres convocatòries extraordinàries o línies pressupostàries pròpies de les institucions UE que actualment no estan assignades a cap programa de finançament.