Programa Voluntariat per a la cooperació – EU Aid Volunteers
Objectius generals La iniciativa Voluntariat per la cooperació dóna oportunitats a la ciutadania europea i a residents de llarg termini per involucrar-se en projectes de cooperació humanitària mitjançant el voluntariat.

La iniciativa es focalitza en enfortir la capacitat de la UE en cobrir les necessitats humanitàries d’ajut humanitari proveint professionals sobre el terreny. També pretén enforitr la resiliència de comunitats vulnerables en països tercers mitjançant projectes conjunts amb entitats de cooperació i entitats locals.

Base Jurídica Reglament 375/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 que estableix el Cos de voluntariat europeu d’ajuda humanitària [DOUE L 122/1 24.4.2014].
Línies de treball El 2018 els objectius de la iniciativa s’han centrat en:

  • Contribuir a la construcció de la resiliència i la gestió del risc de les crisis en països afectats.
  • Millorar les sinèrgies amb els projectes finançats per la UE.
  • Selecció, formació i desplegament de 250 persones voluntàries en països tercers.
  • Capacitació i assistència tècnica per a entitats locals o entitats de cooperació.
  • Formació de candidats al voluntariat.
  • Certificació d’entitats en tercers països o de cooperació en els països emissors.
  • Manteniment i desenvolupament de la plataforma de registre de voluntariat per la cooperació.
  • Serveis de suport al voluntariat per a la cooperació: assegurances, estades d’aprenentatge.
  • Divulgació i promoció del voluntariat per a la cooperació.
Vigència del programa 2015/2020 Pressupost:   148.000.000€
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

FAQ.

Pla de treball 2018.

Pla de treball 2019.

Video del programa: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eu_aid_volunteer_infoday_master_mix_1920x1080.mp4
Contacte autoritat de gestió Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).

Pàgina de contacte.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries