Programa URBACT III
Objectius generals URBACT és el programa de cooperació territorial que té com a objectiu fomentar el desenvolupament urbà sostenible integrat a les ciutats d’arreu d’Europa. És un instrument de la política de cohesió de la UE.

La missió d’URBACT és capacitar les ciutats per treballar de manera conjunta per tal de desenvolupar solucions integrals als reptes urbans comuns.

El programa s’organitza a través dels següents objectius principals:

  1. Capacitat per aplicar polítiques: millorar la capacitat de les ciutats per gestionar polítiques i pràctiques urbanes sostenibles des d’una perspectiva integral i participativa.
  2. Disseny de polítiques: millorar el disseny d’estratègies urbanes sostenibles i pràctiques de les ciutats.
  3. Implementació de polítiques: millorar la implementació d’estratègies urbanes integrals i sostenibles i de plans d’acció per a les ciutats.
  4. Construint i compartint coneixement: assegurar que els professionals i els responsables de les decisions a tots nivells augmenten el nivell d’accés al coneixement i comparteixen el “Know how” en tots els aspectes del desenvolupament urbà sostenible per tal de millorar les polítiques de desenvolupament urbà.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen les disposicions específiques relatives al recolzament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013].
Línies de treball El programa desenvoluparà tres tipologies diferents d’accions:

  1. Intercanvi transnacional.
  2. Desenvolupament de capacitats.
  3. Capitalització i disseminació.

El programa treballarà tots els reptes urbans,  en concret en els àmbits de l’economia, medi ambient, governança i inclusió , tot fomentant el desenvolupament urbà integrat.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost 96.300.000 €
Enllaços i documentació d’interès Pàgina del programa.

Guia de les xarxes de planificació.

Programa Operatiu URBACT III.

Per a més informació consultar el Manual del Programa http://urbact.eu/sites/default/files/programme_manual_v8_after_nov_2017_mc_meeting.pdf

Projectes anteriors http://urbact.eu/projects
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Commissariat Général à l’Egalité des Territoire.

Contacte del secretariat 

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries