Programa Programa de justícia.
Objectius generals El Programa de justícia de la Direcció General de Justícia vol contribuir al desenvolupament d’una àrea de justícia europea basada en el mutu reconeixement i confiança. Es vol aconseguir que els resultats dels programes superin les fronteres dels estats membres i siguin transversals arreu dels països de la Unió.

Aquest programa finançarà accions amb valor afegit europeu que contribueixin a impulsar el desenvolupament d’un espai europeu de justícia, basat en el reconeixement i en la confiança mutus. D’aquesta manera, es promou:

  • La cooperació judicial en matèria civil (inclosos els assumptes civils i mercantils, fallides, assumptes de família i successions, etc…).
  • La cooperació judicial en matèria penal.
  • La formació judicial (inclosa la formació lingüística en la terminologia legal per tal de fomentar una cultura jurídica i judicial comú.
  • L’accés efectiu a la justícia a Europa (inclosos els drets de les víctimes de la delinqüència i els drets processals en els processos penals).
  • Iniciatives en l’àmbit de la política de drogues (cooperació judicial i els aspectes de prevenció del delicte).
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1382/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableix el programa de “Justícia” pel període 2014 a 2020 [DOUE L 354/73 28.12.2013].
Línies de treball Les accions que segueix el programa són:

  • Activitats de formació (intercanvi de personal, tallers, desenvolupament de mòduls de formació, etc.).
  • Aprenentatge mutu, activitats de cooperació, intercanvi de bones pràctiques. Avaluacions Iinterorganitzatives i el desenvolupament d’eines TIC.
  • Activitats de sensibilització, difusió, conferències, etc.
  • Suport als actors principals.
  • Activitats d’anàlisi (estudis, recopilació de dades, desenvolupament de metodologies comunes, indicadors, enquestes, elaboració de guies, etc.).
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:   378.000.000€
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa.

Programa de treball 2018.

Programa de treball 2019.

Programa de treball 2020.

Projectes anteriors http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/index_en.htm
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. Direcció General de Justícia i Consum.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòries anteriors a 2017