Programa Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC
Objectius generals El Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania té nou objectius específics:

 • Promoure la no discriminació.
 • Combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intol·lerància.
 • Promoure els drets de les persones amb discapacitats.
 • Promoure la igualtat entre dones i homes.
 • Prevenir la violència contra la infància, els joves, les dones i altres grups en risc.
 • Promoure els drets de la infància.
 • Garantir el màxim nivell de protecció de dades.
 • Promoure els drets derivats de la ciutadania de la Unió.
 • Fer complir els drets del consumidor.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1381/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableix el programa “Drets, Igualtat i Ciutadania” pel període 2014 a 2020 [DOUE L 354/62 28.12.2013]
Línies de treball Les accions que segueix el programa són:

 • Activitats de formació.
 • Aprenentatge mutu, activitats de cooperació, intercanvi de bones pràctiques. Avaluacions interorganitzatives i el desenvolupament d’eines TIC.
 • Activitats de sensibilització, difusió, conferències, etc.
 • Suport als actors principals.
 • Activitats d’anàlisi (estudis, recopilació de dades, el desenvolupament de metodologies comunes, indicadors, enquestes, elaboració de guies, etc.).
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  439.500.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa.

Programa de treball 2018.

Programa de treball 2019.

Programa de treball 2020.

Projectes anteriors https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. Direcció General de Justícia i Consum.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017