Programa Promoció de productes agrícoles – PPA.
Objectius generals Programa de finançament de la UE per ajudar a la promoció de productes agrícoles, tant a la Unió Europea com a tercers països.

Està implementat per CHAFEA (Agència Executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació).

Base Jurídica Reglament 1144/2014 del Parlament Europeu i el Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la promoció de productes agrícoles al mercat interns i a tercers països [DOUE L 317/56 4.11.2014].
Línies de treball

Finança campanyes d’informació, esdeveniments i fires.

Es financen dos tipus de programes:

  • Programes simples: poden presentar-se una o diverses organitzacions del mateix país de la UE.
  • Programes múltiples: poden presentar-se almenys dues organitzacions nacionals d’almenys dos Estats membres o bé una o diverses organitzacions europees.

Els objectius específics són:

a) augmentar la consciència sobre la qualitat dels productes de la Unió Europea.

b) augmentar la competitivitat i el consum de productes agrícoles de la UE.

d) augmentar la quota de mercat dels productes agrícoles de la UE a mercats de tercers països amb possibilitats de creixement.

e) restablir les condicions normals del mercat en cas de pertorbació greu del mercat, pèrdua de confiança dels consumidors o altres problemes específics.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  1.000.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Pla de treball anual 2018.

Pla de treball anual 2019.

Pla de treball anual 2020.

Memòries anuals d’activitat.

Contacte autoritat de gestió CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency.Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries