Programa Mecanisme connectar europa – MCE.
Objectius generals El Mecanisme connectar Europa (MCE) és un instrument de finançament per promoure el creixement, l’ocupació i competitivitat mitjançant la inversió en infraestructures a nivell europeu. Dóna suport al desenvolupament de xarxes transeuropees d’altes prestacions, sostenibles en els àmbits del transport, l’energia i els serveis digitals.
El MCE beneficia a les persones de tots els estats membres, facilitant la mobilitat sostenible, la seguretat energètica i la interacció transfronterera entre administracions, empreses i ciutadaniaEl Mecanisme connectar Europa permet la preparació i execució de projectes en els sectors del transport, les telecomunicacions i l’energia amb els objectius següents:

  • Contribuir a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb l’Estratègia Europa 2020.
  • Permetre a la Unió assolir els seus objectius en matèria de desenvolupament sostenible i descarbonització.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1316/2013 del Parlament Europeu i el Consell d’11 de desembre de 2013 pel qual es crea el Mecanisme Connectar Europa [DOUE L 348/129 20.12.2013].
Reglament (UE) núm. 1953/2017 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2017 pel qual es modifica el Reglament 1316/2013 en relació a la promoció de la connectivitat a Internet en comunitats locals [DOUE L 347/185 20.12.2013].
Línies de treball En el sector del transport el MCE dona suport a actuacions com:

  • Eliminar colls d’ampolla, millorar la interoperabilitat del transport, realitzar connexions on no existeixin i, en particular, millorar els trams transfronterers.
  • Garantir sistemes de transport sostenibles i eficients a llarg termini.
  • Optimitzar la integració i la interconnexió dels modus de transport i reforçar la interoperabilitat dels serveis de transport, garantint al mateix temps l’accessibilitat de les infraestructures de transport.

En el sector de l’energia, el MCE dona suport a actuacions com:

  • Augmentar la competitivitat fomentant una major integració del mercat interior de l’energia i la interoperabilitat transfronterera de les xarxes elèctriques i de gas.
  • Augmentar la seguretat de l’abastiment energètic de la Unió.
  • Contribuir al desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient.

En el sector de les telecomunicacions el MCE dona suport a actuacions que persegueixin els objectius per a les xarxes transeuropees en el sector de les infraestructures de telecomunicacions.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost  30.000.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Programa de treball 2019-2020.

Contacte Autoritat de Gestió Innovation And Networks Executive Agency (INEA).
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries