Programa Instrument per a la cooperació al desenvolupament – DCI.
Objectius generals Els objectius i els principis generals del DCI s’han formulat d’acord amb el Tractat de Lisboa i les polítiques més recents, especialment l’Agenda per al Canvi de la política de desenvolupament de la UE. El seu objectiu principal és la reducció de la pobresa. També contribueix a la consecució d’altres objectius de l’acció exterior de la UE, fomentant, en particular, el desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenible, promovent la democràcia, l’estat de dret, la bona governança i el respecte dels drets humans.
Base Jurídica Reglament 233/2014 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de març de 2014 que estableix un instrument de finançament per a la cooperació al desenvolupament [DOUE L 77/44 15.3.2014].
Línies de treball

El DCI cobreix, a través dels seus diferents programes, tots els països en desenvolupament excepte els països elegibles per l’Instrument de Preadhesió. Hi ha tres components específics coberts:

1. Els programes geogràfics donen suport a la cooperació en 47 països en vies de desenvolupament a Amèrica Llatina, Àsia del Sud i Àsia del Nord i Sudoriental, Àsia Central, Orient Mitjà i Sudàfrica. Aquests programes donen suport a accions basades en el Consens europeu per al desenvolupament i les següents àrees:

  • Drets humans, democràcia i bon govern.
  • Un creixement inclusiu i sostenible per al desenvolupament humà.
  • Migració i asil.
  • El vincle entre l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament.
  • Resistència i reducció del risc de desastres.
  • Desenvolupament i seguretat, inclosa la prevenció de conflictes.

2. Programes temàtics que beneficien a tots els països en desenvolupament (inclosos els que cobreixen l’ENPI i el FED). Aquests programes aporten valor, complementarietat i coherència als programes geogràfics. Hi ha dues categories:

  • Bons públics globals i reptes: aquest programa aborda el canvi climàtic, el medi ambient, l’energia, el desenvolupament humà, la seguretat alimentària i la migració, tot garantint la coherència amb l’objectiu de reducció de la pobresa. Més del 27% d’aquest programa es destina als objectius del canvi climàtic i del medi ambient. Almenys el 25% del programa s’utilitza per donar suport a la inclusió social i el desenvolupament humà.
  • “Organitzacions de la societat civil i autoritats locals”: aquest programa proporciona un major suport a la societat civil i les autoritats locals per animar-los a tenir un paper més gran en les estratègies de desenvolupament.

3. Programa Pan-Africà El recentment establert Programa panafricà recolza l’associació estratègica entre la UE i Àfrica. Aquest programa complementa altres instruments de finançament que s’utilitzen a l’Àfrica (en particular ENI i EDF) i dóna suport a activitats de caràcter transregional, continental o global a Àfrica.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  19.600.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Documentació del programa.

Projectes anteriors https://ec.europa.eu/europeaid/projects-results_en
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG per la Cooperació Internacional i el Desenvolupament.

Pàgina de contacte.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòries anteriors a 2017