Programa Horitzó 2020.
Objectius generals L’objectiu del Programa Horitzó 2020 s’estableix a partir de tres prioritats:

 • Generar ciència excel·lent.
 • Crear lideratge industrial.
 • Abordar els reptes de la societat.

L’objectiu general també es persegueix mitjançant els objectius específics:

 • Difondre l’excel·lència i ampliar la participació.
 • Ciència amb i per a la societat.
Base Jurídica Decisió 743/2013/CE per la qual s’estableix la implementació específica del programa Horitzó 2020 – Programa marc de recerca i innovació (2014-2020) [DOUE L 347/965 20.12.2013].
Línies de treball Per als ens locals els reptes socials constitueixen el pilar més interessant del programa Horitzó 2020. Aquests reptes socials aborden les diferents temàtiques:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia.
 3. Energia segura, neta i eficient.
 4. Transport intel·ligent, ecològic i integrat.
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres.
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives.
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans.
Vigència del programa 2014/2020
Pressupost El pressupost total del programa Horitzó 2020 pel període 2014-2020 ascendeix a aproximadament 80.000 milions d’euros. El pressupost dels diferents reptes socials del programa Horitzó 2020 pel període 2014-2020 és el següent:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar: 7.471,8 milions d’euros
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia: 3.851,4 milions d’euros
 3. Energia segura, neta i eficient: 5.931,2 milions d’euros
 4. Transport intel·ligent ecològic i integrat: 6.339,4 milions d’euros
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres: 3.081,1 milions d’euros
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives: 1.309,5 milions d’euros
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans:1.694,6 milions d’euros.
Enllaços i documentació d’interés Manual online del Programa Horitzó 2020.

Programa de treball 2018-2020.

Annexes al programa de treball 2018-2020.

Projectes anteriors https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects 
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòries anteriors a 2017