Programa Europa amb els ciutadans.
Objectius generals Aquest programa vol apropar Europa a la seva ciutadania perquè pugui participar plenament en la construcció europea. A través d’aquest programa, la ciutadania té l’oportunitat de participar en intercanvis transnacionals i de cooperació que contribueixen a desenvolupar un sentit de pertinença als ideals europeus comuns i fomentar el procés d’integració europea.

Els objectius generals del Programa europa amb els ciutadans són contribuir a:

  • Donar a la ciutadania l’oportunitat d’interactuar i participar en la construcció cada vegada més a prop d’Europa, que sigui democràtica i oberta al món, unida i enriquida per la seva diversitat cultural, desenvolupant així la ciutadania de la Unió Europea.
  • El desenvolupament d’un sentiment d’identitat europea, basat en valors comuns, la història i la cultura.
  • Fomentar el sentiment de pertinença a la Unió Europea entre els seus ciutadans.
  • Millorar la tolerància i la comprensió mútua entre la ciutadania europea en el respecte i la promoció de la diversitat cultural i lingüística, i contribuir al diàleg intercultural.
Base Jurídica Reglament (EU) Núm. 1295/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 11 de desembre de 2013 establint el programa Europa Creativa (2014 a 2020) i derogant les decisions Núm. 1718/2006/EC, Núm. 1855/2006/EC and Núm. 1041/2009/EC. [DOUE L 347/221 20.12.2013]
Línies de treball El programa té dues vessants prioritàries:

  1. Memòria històrica d’europea: es recolzaran projectes que expliquin les causes dels règims totalitaris presents en la història moderna d’Europa, així com projectes que facin referència a altres moments importants o fets rellevant de la història recent d’Europa.
  2. Compromís democràtic i participació cívica: es prioritzaran dur a terme projectes que fomentin la participació de la ciutadania en la vida democràtica de la UE, des de les democràcies locals fins a la plena participació en la política europea.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 185.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa.
Guia del Programa.
Guia del Programa 2018.Guia del programa 2019.

Guia del programa 2020.

Projectes anteriors Projectes seleccionats
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA) – Unitat C1 Europa amb els ciutadans.Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017