Programa Fons europeu d’inversions estratègiques – FEIE
Objectius generals El Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) és el pilar central del Pla d’inversions per a Europa i està destinat a impulsar el creixement econòmic i la competitivitat a llarg termini a la UE. El FEIE pretén mobilitzar el finançament públic, particularment amb càrrec al pressupost de la UE, per atreure la inversió privada vers una ampli ventall de projectes amb un perfil de risc més elevat, o situacions d’inversió deficients que s’hagin detectat.
Línies de treball El FEIE es destina a projectes de gran importància per a l’economia europea, com ara:

 • Desenvolupament d’infraestructures, equipament i tecnologies innovadores pel transport, projectes de mobilitat urbana intel·ligent i sostenible; projectes que connecten nodes amb infraestructures de RTE-T;
 • Desenvolupament del sector de l’energia i els marcs d’actuació en matèria de clima i energia per 2020, 2030 i 2050, per mitjà de l’expansió de les energies renovables, l’eficiència energètica, la modernització i el desenvolupament de les infraestructures energètiques;
 • Suport a pimes;
 • Desenvolupament i difusió de tecnologies de la informació i la comunicació, particularment mitjançant continguts i serveis digitals, i la xarxa de banda ampla;
 • Eficiència mediambiental i l’ús dels recursos, particularment per mitjà de projectes i infraestructures en l’àmbit de la protecció i la gestió del medi ambient; l’enfortiment dels serveis d’ecosistemes; el desenvolupament urbà i rural sostenible; i accions en relació amb el canvi climàtic;
 • Capital humà, la cultura i la salut, particularment per mitjà de l’educació i la formació; les industries culturals i creatives; solucions sanitàries innovadores; infraestructures socials i economia social i solidaria ,i el turisme.

Qui pot sol · licitar el finançament del FEIE :

 1. Empreses de serveis públics, pimes (amb un màxim de 250 treballadors) i empreses de mitjana capitalització (aquelles amb un màxim de 3.000 empleats).
 2. Entitats del sector públic: governs locals, empreses del sector públic o altres organismes públics. El BEI també pot finançar projectes de més petita escala a través d’intermediaris d’institucions associades.
 3. Bancs nacionals de promoció o altres bancs per lliurar préstecs intermedis.
 4. Altres formes d’inversió col·lectiva.
 5. Plataformes d’inversió a mida.

El FEIE dona suport a projectes arreu del territori de la UE, inclosos als projectes transfronterers. No hi ha quotes geogràfiques o sectorials. Els projectes es seleccionen segons els mèrits propis.

El FEIE no atorga ni subvencions ni subsidis, és un mecanisme de garanties a càrrec del pressupost de la UE per promoure projectes socials, sostenibles i econòmicament viables. Es gestionat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI). El suport del FEIE pots combinar-se fàcilment amb altres fons de la UE, com ara els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, el programa Horitzó 2020, etc.

Les garanties podran donar cobertura a préstecs, garanties, instruments del mercat de capitals, o qualsevol altra forma de finançament / instruments de millora creditícia del BEI.

Per sol·licitar l’ajut del FEIE, els promotors han de seguir els procediments habituals de sol·licitud d’un préstec al BEI.

Criteris per a la selecció dels projectes:

 1. Ser econòmicament i tècnicament viables;
 2. Contribuir als objectius de la UE;
 3. Tenir potencial per aprofitar altres fons de finançament;
 4. Ser projectes que requereixin del suport del FEIE i no puguin executar-se solament amb els instruments existents de la UE i el BEI.

El BEI i la CE han creat el Centre Europeu d’Assessorament per a la Inversió (CEAI), en anglès “Investment Advisory Hub”, que facilita suport en matèria d’assessorament per a la selecció, preparació i elaboració de projectes d’inversió i actua com a “finestreta única” d’assessorament tècnic per al finançament de projectes dintre de la Unió. En aquest sentit, dins del CEAI s’ha creat l’URBIS, un servei d’assessorament dedicat a les ciutats d’Europa, de totes les mides, per facilitar, accelerar i desbloquejar inversions urbanes.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  500.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Reglament del FEIE

Reglament del FEIE 2.0

Pàgina del programa.

Sol·licitar suport del BEI

Com sol·licitar ajuts del FEIE

Pàgina del servei d’assessorament URBIS.

Portal del projecte: servei gratuït que enllaça als inversors amb les oportunitats d’inversió.

Projectes anteriors EFSI ciutat de Barcelona ”BARCELONA SOCIAL HOUSING”. EFSI “PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL”.

http://www.eib.org/en/efsi/map/index.htm

Video del programa:
Contacte autoritat de gestió European Fund for Strategic Investments EFSI).
European Investment Bank.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba

Llistat de convocatòries