Programa Programa de consumidors.
Objectius generals L’objectiu general del Programa de consumidors és garantir un alt nivell de protecció del consumidor mitjançant l’empoderament dels consumidors europeus. Els consumidors són ubicats al centre del mercat interior, en el marc de l’estratègia comunitària per a un creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu.

El Programa estableix quatre objectius específics:

  • Consolidar i millorar la seguretat del producte.
  • Informació i educació al consumidor i suport a organitzacions de consumidors.
  • Drets i reparació. Desenvolupament i protecció dels drets dels consumidors.
  • Suport al compliment dels drets dels consumidors.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre el Programa Plurianual de Salut pel període 2014/2020 i pel qual es deroga la decisió núm. 1926/2006/CE [DOUE L 84/42 20.3.2014].
Línies de treball El Programa de consumidors s’articula al voltant de les següents accions:

  • Accions conjuntes entre les autoritats nacionals responsables del reforçament de les lleis per a la protecció dels consumidors.
  • Accions específiques de vigilància conjunta.
  • Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la cooperació per a la protecció dels consumidors.
  • Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la seguretat dels productes de consum.
  • Accions per a la xarxa de centres de consum europeus.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 188.800.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa.
Guia del Programa.
Programa 2018.Programa de treball 2019.

Programa de treball 2019.

Contacte autoritat de gestió CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de Convocatòries