Programa Programa europeu per a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses – COSME.
Objectius generals El COSME és el programa europeu per a la competitivitat de la petita i mitjana empresa que té com a objectiu promoure un millor accés al finançament i als mercats per  les petites i mitjanes empreses, donar suport als emprenedors i afavorir les condicions per crear negocis així com elcreixement econòmic.

Els objectius per als quals treballa el programa COSME 2014-2020 són els següents:

  • Millorar l’accés al finaçament per a les PIMEs.
  • Millorar l’accés als mercats, en especial dins la Unió, però també a nivell global.
  • Millorar les condicions per a la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, especialment les PIMEs, de la Unió (incloent també el sector turístic).
  • Promoure l’emprenedoria i la cultura emprenedora.
  • Proporcionar informació sobre la participació i la legislació a la UE.
  • Assistència per trobar socis empresarials a l’estranger, tant a la UE com internacionalment.
  • Recolzament a la innovació i la transferència tecnològica.
 • Obtenir l’opinió de les PIMEs sobre la legislació europea.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1287/2013 del Parlament Europeu i el Consell de 11 de desembre de 2013 per el qual s’estableix el Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les petites i mitjanes d’empreses (COSME) (2014-2020) i per el que es deroga la Decisió núm. 1639/2006/CE [DOUE L 347/33 20.12.2013].
Línies de treball Els quatre pilars sobre els quals el programa COSME desenvolupa les seves accions són:

  • Millorar les condicions de finançament de les petites i mitjanes empreses en base a l’equitat i al deute.
  • Incrementar l’accés als mercats, en particular dins de la Unió Europea, però també a nivell global.
  • Millorar el marc de condicions per a la competitivitat i la sostenibilitat dels projectes europeus, en particular de les petites i mitjanes empreses, incloent el sector del turisme.
 • Promoure la cultura emprenedora i l’emprenedoria.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  2.300.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa COSME – Comissió Europea.
Pàgina del Programa COSME – EASME.
Programa Anual 2019.
Projectes anteriors Projectes anteriors.
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME). 

Pàgina de contacte.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòries anteriors a 2017