Programa Cos Europeu de Solidaritat
Objectius generals El Cos europeu de solidaritat promou que joves d’entre 18 i 30 anys participin com a voluntaris o treballadors per una societat inclusiva, donant suport a persones vulnerables i responent als reptes socials, en projectes de diversa índole: des de la prevenció de desastres naturals, o la reconstrucció posterior, assistència en centres d’acollida o en diferents temàtiques socials a les comunitats.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 2018/1475 del Parlament Europeu i el Consell de 2 d’octubre de 2018 pel qual s’estableix el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat i es modifiquen el Reglament (UE) 1288/2013, i el Reglament (UE) 1293/2013 i la Decisió 1313/2013/UE. [DOUE L 250/1 4.10.2018].
Línies de treball Activitats de voluntariat

Les activitats de voluntariat individual permet als joves participar en tasques diàries d’organitzacions i dura entre dos i dotze mesos.

Els equips de voluntariat són grups d’entre 10 i 40 joves d’almenys dos països diferents que fan voluntariat conjuntament per un període entre dues setmanes i dos mesos.

Pràctiques i llocs de treball

Les pràctiques es realitzen a temps complert i duren entre dos i sis mesos, renovable per un període més. Són remunerades per l’organització responsable del projecte. Les pràctiques desenvolupen les habilitats personals, educatives, socials, cíviques i professionals dels participants.

Els llocs de treball es realitzen a temps complert i duren entre tres i dotze mesos. Són pagats per l’organització responsable del projecte.

Projectes solidaris

Són iniciats, desenvolupats i implementats per un període entre dos i dotze mesos per almenys cinc joves que vulguin realitzar un canvi positiu en la seva comunitat local. Els joves que vulguin impulsar aquests projectes solidaris en el seu país de residència s’han d’inscriure en el portal web del Cos Europeu de Solidaritat.

Vigència del programa 2018/2020 Pressupost: 375,6 milions d’euros
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Cos Europeu de Solidaritat.

Guia del Cos Europeu de Solidaritat 2019.

Programa de treball 2020.

Projectes anteriors
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries