Programa

Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA).

Objectius generals Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

POCTEFA finança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors d’ambdues vessants dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen les disposicions específiques relatives al recolzament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013].
Línies de treball El Programa s’organitza en cinc eixos estratègics:

  • Eix 1: dinamitzar la innovació i la competitivitat.
  • Eix 2: promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
  • Eix 3: promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals.
  • Eix 4: afavorir la mobilitat de béns i persones.
  • Eix 5: reforça les competències i la inclusió en els territoris.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost 274.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.
Documentació i guies del programa.
Cerca de socis.
Projectes anteriors  https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comunitat de Treball dels Pirineus.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions InternacionalsC/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries