Pressupost
Data límit

1.353.900,00 euros 50% de despeses subvencionables i un màxim de 150 mil euros).

Fins el 23 de maig de 2022.

Nom de la convocatòria Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2022. BDNS623280.
Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu finançar l’organització de festivals o certamens cinematogràfics de reconegut prestigui que es celebrin durant l’any 2022 a Espanya i que dediquin especial atenció a la programació i difusió del cinema espanyol, comunitari, iberoamericà, així com pel·lícules d’animació, documentals i curtmetratges.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar comunitats autònomes, entitats públiques que tinguin la consideració de corporacions locals i organismes i entitats dependents, i altres persones físiques i jurídiques.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web del ICAA.

Contacte

Ministerio de Cultura y Deportes. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix