Pressupost
Data límit
9.000.000,00 euros.
Fins el 24 d’agost de 2021, a les 17:00 hora de Brussel·les.
Nom de la convocatòria

European Festivals. CREA-MEDIA-2021-FEST.

Programa de finançament Europa Creativa
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a incrementar l’interès de l’audiència en continguts audiovisuals europeus no nacionals. Es pretén finançar festivals europeus que programin una porció significativa de continguts europeus no nacionals.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats privades o públiques (entre elles administracions locals) establertes a la UE i països participants del programa Europa Creativa.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu

Comparteix