Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 2 i 3 milions d’euros per projecte).

Fins el 7 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Determining key drivers of inequality trends. HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu investigar les creixents desigualtats de l’última dècada, i com el mercat i les polítiques hi intervenen.

La recerca també s’ha de centrar en com atenuar les tendències desequilibradores, l’acció institucional i les transformacions necessàries per reduir les desigualtats. Caldrà que la recerca mantingui un enfocament de les desigualtats en diferents territoris i com els agents intervenen a nivell local i regional, i l’enfoc urbà i rural de les desigualtats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Cultura, creativitat i societat inclusiva”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix