Facilitació de la innovació en la contractació pública. COS-LINKPP-2020-2-05. (COSME).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és oberta.jpg

Pressupost
Data límit
1.500.000 euros (es preveu finançar 2 projectes. Subvenció màxima de 750 mil euros i fins un 90% dels costos elegibles).

Fins el 25 de febrer de 2021, a les 17:00h de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation. COS-LINKPP-2020-2-05.

Programa de finançament COSME – Competitivitat de les petites i mitjanes empreses
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és experimentar el model d’intermediació per a la cooperació entre diversos agents per promoure la innovació mitjançant la contractació pública.

Les accions que s’han de desenvolupar són:

  • Definir el rol i tasques de l’intermediari de la contractació d’innovació.
  • Crear, promoure i gestionar una xarxa de contractadors públics i agents en l’ecosistema europeu d’innovació.
  • Assessorar els contractadors públics per definir les seves necessitats de contractació.
  • Identificar productes i serveis innovadors que s’ajustin a les necessitats dels contractadors públics.
  • Enfortir l’intercanvi de coneixement.
  • Assistència a la reunió d’inici del projecte.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organismes públics locals, entre d’altres tipologies d’organitzacions, en consorcis d’entre 3 i 6 membres, d’un mínim de 3 països elegibles.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte EASME. Agència Executiva per a les petites i mitjanes empreses.

E-correu: EASME-COSME-LINKPP-2020@ec.europa.eu

Comparteix