Pressupost
Data límit
30.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 8 milions d’euros per projecte).

Fins el 21 de setembre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health. HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu investigar sobre els perills de les radiacions electromagnètiques mitjançant tècniques innovadores de monitorització i models d’evidències experimentals. Les propostes han d’incloure totes les activitats següents:

  • Monitorització a l’exposició de la població general i de grups específics.
  • Establir nous patrons d’exposició en comparació als patrons existents.
  • Investigar l’evidència dels efectes biològics i impactes en la salut.
  • Anàlisi de dades per valorar l’impacte sobre la salut respecte a la durada de l’exposició.
  • Casos d’estudi per al la reducció d’exposició.
  • Mètodes de comunicació a la ciutadania.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Salut”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix