Pressupost
Data límit
2.500.000,00€ (fins el 85% dels costos elegibles)

Fins el 8 de juny de 2021, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Full-scale internal. UCPM-2021-INT.

Programa de finançament Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La finalitat de la convocatòria és dissenyar, preparar, implementar, conduir i avaluar diferents activitats de protecció civil. L’escenari pot simular la situació i condicions de diferents tipus d’emergències.

L’escenari d’emergència pot fer referència a episodis meteorològics de risc, incendis, inundacions, terratrèmols, tsunamis, risc industrial, contaminació marina, risc epidemiològic o de salut, entre d’altres.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 3 organitzacions de tres països de la Unió o països participants. Les organitzacions de nivell inferior a l’estatal hauran de presentar una carta de suport de l’autoritat estatal corresponent.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte Comissió Europea . DG Humanitarian Aid and Civil Protection.
Pàgina de contacte.E-correu: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Comparteix