Pressupost
Data límit
17.900.000,00 euros (finançament segons cada línia).

Veure data límit per a cada línia a l’apartat d’objectius (el termini finalitza a les 17:00 hores de Brussel·les de cada data).

Nom de la convocatòria Europe for Citizens programme – actions grants 2020. EACEA-52/2019.
Programa de finançament Europa amb els ciutadans.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquesta convocatòria de subvencions té diferents línies i programes:

Línia 1: Memòria històrica europea.

  • Projectes en matèria de la memòria històrica europea. (Fins el 4 de febrer de 2020).

Línia 2: compromís democràtic i participació ciutadana.

  • Agermanament de ciutats. (Fins el 4 de febrer de 2020, i l’1 de setembre de 2020).
  • Xarxes de ciutats. (Fins el 3 de març de 2020 i l’1 de setembre de 2020).
  • Projectes de la societat civil. (Fins l’1 de setembre de 2020).
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden sol·licitar la subvenció organitzacions públiques o bé organitzacions sense ànim de lucre.
Més informació

Pàgina web.

Text de la convocatòria.

Guia del programa Europa amb els ciutadans.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA) – Unitat C1 Europa amb els ciutadans.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix