Estratègies d’integració local amb partenariats multipart. AMIF-2020-AG-CALL-01. (AMIF).

Pressupost
Data límit
7.500.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 750 mil i 1,5 milions d’euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships. AMIF-2020-AG-CALL-01.
Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és facilitar el desenvolupament i implementació d’estratègies d’integració local amb partenariats multipart que integrin diferents aspectes del procés d’integració. Les propostes s’han de centrar en la inclusió socioeconòmica i el sentiment de pertinença de les persones immigrades en les comunitats localsl.

Les estratègies poden ser desenvolupades per autoritats locals en àrees urbanes, ciutats petites o àrees rurals. Les propostes a presentar poden incloure una o més de les accions següents:

  • Consultes per al disseny de les estratègies locals d’integració.
  • Formació, tallers i activitats d’aprenentatge.
  • Assistència tècnica i intercanvis entre membres del partenariat.
  • Transferència de coneixements entre membres del partenariat.
  • Activitats de consicenciació.
  • Creació d’eines o plataformes per facilitar la difusió de coneixement i bones pràctiques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de cinc organitzacions elegibles, establertes en cinc estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix