Pressupost
Data límit

4.500.000,00 euros.

Fins el 27 de setembre de 2022, a les 17:00 de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Stimulating innovation procurement. HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02.
Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu impulsar la contractació d’innovació mitjançant la implicació de compradors públics i privats en la compra de solucions innovadores.

Les propostes de projecte han de tenir una durada d’almenys 5 anys i s’han de centrar en programes d’innovació estratègica que

  • desenvolupin polítiques marc d’integració de la compra d’innovació en polítiques sectorials,
  • desenvolupinn plans d’estimulació de la compra d’innovació.
  • Desenvolupin i millorin la recollida de dades i la monitorització de resultats.
  • Dissenyin estratègies i eines per a l’explotació de resultats.
  • Promoguin el contacte entre actors.
  • Promoguin la capacitació.
  • Contribueixin al desenvolupament de solucions i productes innovadors.
  • Facilitin l’intercanvi de bones pràctiques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar entitats públiques i privades en consorci.

Cerca de socis

Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants Horizon Europe.

Text de la convocatòria.

Contacte

Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix