Pressupost
Data límit

10.000.000,00 euros. (40 milions fins el 2024. En total es preveu finançar entre 10 i 15 projectes).

Fins el 8 de juny de 2022, a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Erasmus for Young Entrepreneurs 2021. SMP-COSME-2021-EYE-01.
Programa de finançament Programa Single Market.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de l’Erasmus per a joves emprenedors és fomentar l’intercanvi tansfronterer per tal que joves emprenedors puguin conèixer l’experiència d’emprenedors experimentats, i aquests alhora es puguin enriquir d’idees innovadores.

Les organitzacions intermediàries actuaran com a punts locals de contacte per a la implementació del programa tot cooperant amb altres organitzacions i autoritats en el programa d’intercanvi.

Activitats finançables:

  • Gestió del programa i de la xarxa.
  • Promoció del programa i reclutament d’emprenedors.
  • Creació i gestió de relacions.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 6 organitzacions de 4 països diferents, com ara organismes públics encarregats dels afers econòmics i d’empresa, cambres de comerç, organitzacions de suport a les empreses, associacions empresarials o institucions de formació.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). 

Pàgina de contacte.

E-mail: EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

 

Comparteix