Pressupost
Data límit
Sense pressupost.

Fins el 23 de setembre de 2022.

Nom de la convocatòria

Science Meets Regions – Pairing schemes.

Programa de finançament Convocatòries de projectes pilot i altres línies pressupostàries.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La iniciativa parteix del projecte pilot “Advancing evidence for policy at local and regional level”, que pretén avançar en l’elaboració de polítiques públiques a la llum de les dades.

S’introdueix l’emparellament com a format que faciliti posar en contacte a responsables polítics i científics experts en àrees científiques relacionades amb les polítiques a desenvolupar.

S’entén per emparellament accions que comportin a programació de visites a organitzacions de recerca, visites a institucions que desenvolupen polítiques, i visites recíproques.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar autoritats locals i regionals, institucions de recerca i ONG que promouen la gestió polítiques mitjançant dades.
Més informació Pàgina web de la iniciativa.

Text de la convocatòria.

Contacte Joint Research Centre.

E-correu: JRC-INFO-SMR@EC.EUROPA.EU

Comparteix